Frontend Developer

En JES Servei estem especialitzats en CI i QA, busquem ampliar el nostre equip de professionals de Frontend Developer per a un important client en el sector de Telecomunicacions en Barcelona.

Es Requereix

 • Cicle Formatiu de Grau Superior / Grau en Enginyeria, Matemàtiques, Física…
  • Experiència en desenvolupament Frontend amb Angular
  • Experiència a Java demostrable
  • Experiència en Oracle SQL
  • Experiència en SVN/Git
  • Estar interessat a crear una experiència d’alta qualitat per a l’usuari
  • Tenir més d’1 any d’experiència en aplicacions web.
  • Experiència demostrable en Javascript. Usem Angular, però valorem tenir unes competències sòlides en Javascript
  • Domini de les proves d’interfície d’usuari i de les proves d’extrem a extrem.

Requisits valorables:

 • Experiència en Spring Boot
  • Habituat a treballar amb filosofia Agile i de Continuous integration.
  • Persones proactives i participatives
  • La curiositat i interès del candidat

Què t’oferim?

 • Contractació indefinida a jornada completa.
  • Retribució econòmica competitiva i adaptada al nivell i característiques del lloc.
  • Possibilitat de Full remote, amb reunions puntuals en les nostres oficines de Barcelona.
  • Flexibilitat horària.
  • Paquet de Compensació del teletreball.
  • Excel·lent ambient de treball i esperit de compromís.
  • Feedback del rendiment per part dels responsables.
  • Formar part d’una companyia consolidada.
  • Participar en projectes estables, dins d’un equip jove i dinàmic.

Si creus que és el moment de fer un pas en la teva carrera professional i créixer dins d’un projecte ambiciós, aplica a la nostra oferta, t’estem esperant! Si vols pots contacta amb nosaltres en aquest correu [email protected]


En JES Servei estamos especializados en CI y QA, buscamos ampliar nuestro equipo de profesionales de Frontend Developer para un importante cliente en el sector de Telecomunicaciones en Barcelona.

Se Requiere

 • Ciclo Formativo de Grado Superior / Grado en Ingeniería, Matemáticas, Física…
 • Experiencia en desarrollo Frontend con Angular
 • Experiencia en Java demostrable
 • Experiencia en Oracle SQL
 • Experiencia en SVN/Git
 • Estar interesado en crear una experiencia de alta calidad para el usuario
 • Tener más de 1 año de experiencia en aplicaciones web.
 • Experiencia demostrable en JavaScript. Usamos Angular, pero valoramos tener unas competencias sólidas en JavaScript
 • Dominio de las pruebas de interfaz de usuario y de las pruebas de extremo a extremo.

Requisitos valorables:

 • Experiencia en Spring Boot 
 • Acostumbrado a trabajar con filosofía Agile y de Continuous integration.
 • Personas proactivas y participativas
 • La curiosidad e interés del candidato

¿Qué te ofrecemos?

 • Contratación indefinida a jornada completa.
 • Retribución económica competitiva y adaptada al nivel y características del puesto.
 • Posibilidad de Full Remote, con reuniones puntuales en nuestras oficinas de Barcelona.
 • Flexibilidad horaria.
 • Paquete de Compensación del teletrabajo.
 • Excelente ambiente de trabajo y espíritu de compromiso.
 • Feedback del rendimiento por parte de los responsables.
 • Formar parte de una compañía consolidada.
 • Participar en proyectos estables, dentro de un equipo joven y dinámico.

Si crees que es el momento de dar un paso en tu carrera profesional y crecer dentro de un proyecto ambicioso, aplica a nuestra oferta, ¡te estamos esperando! Si quieres puedes contactarnos a este correo [email protected]

Power BI/ETL Developer

En JES Servei estem especialitzats en CI i QA, busquem ampliar el nostre equip de Business Intelligence amb professionals de Power BI/ETL Developer per a diversos projectes a Barcelona.

Es Requereix

• Cicle Formatiu de Grau Superior / Grau en Enginyeria, Matemàtiques, Física…

• Coneixement de PowerBI / Grafana

• Desenvolupament de processos ETL

• Realització de dissenys tècnics, desenvolupament dels processos ETL, validació (proves unitàries i integració) i proves d’usuari.

• Experiència en Talend, Pentaho o IBM InfoSphere.

• Experiència a Java demostrable

• Experiència en SQL/Oracle SQL

Requisits valorables:

• Experiència demostrable en sistemes complexos de visualització de dades.

• Habituat a treballar amb filosofia Agile i de Continuous integration.

• Experiència en projectes d’àmbit internacional

• Persones proactives i participatives

• La curiositat i interès del candidat

• Experiència en entorns Linux

Què t’oferim?

• Contractació indefinida a jornada completa.

• Retribució econòmica competitiva i adaptada al nivell i característiques del lloc.

• Possibilitat de Full remote, amb reunions puntuals en les nostres oficines de Barcelona.

• Flexibilitat horària.

• Paquet de Compensació del teletreball.

• Excel·lent ambient de treball i esperit de compromís.

• Feedback del rendiment per part dels responsables.

• Formar part d’una companyia consolidada.

• Participar en projectes estables, dins d’un equip jove i dinàmic.

Si creus que és el moment de fer un pas en la teva carrera professional i créixer dins d’un projecte ambiciós, aplica a la nostra oferta, t’estem esperant! Si vols pots contacta amb nosaltres en aquest correu [email protected]


En JES Servei estamos especializados en CI y QA, buscamos ampliar nuestro equipo de Business Intelligence con profesionales de Power BI/ETL Developer para diversos proyectos en Barcelona.

Se Requiere

 • Ciclo Formativo de Grado Superior / Grado en Ingeniería, Matemáticas, Física…
 • Conocimiento de PowerBI / Grafana
 • Desarrollo de procesos ETL
 • Realización de diseños técnicos, desarrollo de los procesos ETL, validación (pruebas unitarias e integración) y pruebas de usuario.
 • Experiencia en Talend, Pentaho o IBM InfoSphere.
 • Experiencia en Java demostrable
 • Experiencia en SQL/Oracle SQL

Requisitos valorables:

 • Experiencia demostrable en sistemas complejos de visualización de datos.
 • Acostumbrado a trabajar con filosofía Agile y de Continuous integration.
 • Experiencia en proyectos de ámbito internacional
 • Personas proactivas y participativas
 • La curiosidad e interés del candidato
 • Experiencia en entornos Linux

¿Qué te ofrecemos?

 • Contratación indefinida a jornada completa.
 • Retribución económica competitiva y adaptada al nivel y características del puesto.
 • Posibilidad de Full Remote, con reuniones puntuales en nuestras oficinas de Barcelona.
 • Flexibilidad horaria.
 • Paquete de Compensación del teletrabajo.
 • Excelente ambiente de trabajo y espíritu de compromiso.
 • Feedback del rendimiento por parte de los responsables.
 • Formar parte de una compañía consolidada.
 • Participar en proyectos estables, dentro de un equipo joven y dinámico.

Si crees que es el momento de dar un paso en tu carrera profesional y crecer dentro de un proyecto ambicioso, aplica a nuestra oferta, ¡te estamos esperando! Si quieres puedes contactarnos a este correo [email protected]