Full Stack Developer

En JES Servei estem especialitzats en CI i QA, busquem ampliar el nostre equip de professionals de FullStack Developer per a un important client en el sector de Telecomunicacions en Barcelona.

Es Requereix

 • Cicle Formatiu de Grau Superior / Grau en Enginyeria, Matemàtiques, Física…
 • Experiència en desenvolupament Frontend amb Angular
 • Experiència a Java demostrable
 • Experiència en Oracle SQL
 • Experiència en SVN/Git
 • Estar interessat a crear una experiència d’alta qualitat per a l’usuari
 • Tenir més d’1 any d’experiència en aplicacions web.
 • Experiència demostrable en Javascript. Usem Angular, però valorem tenir unes competències sòlides en Javascript
 • Domini de les proves d’interfície d’usuari i de les proves d’extrem a extrem.

Requisits valorables:

 • Experiència en Spring Boot
 • Habituat a treballar amb filosofia Agile i de Continuous integration.
 • Persones proactives i participatives
 • La curiositat i interès del candidat

Què t’oferim?

 • Contractació indefinida a jornada completa.
 • Retribució econòmica competitiva i adaptada al nivell i característiques del lloc.
 • Possibilitat de Full remote, amb reunions puntuals en les nostres oficines de Barcelona.
 • Flexibilitat horària.
 • Paquet de Compensació del teletreball.
 • Excel·lent ambient de treball i esperit de compromís.
 • Feedback del rendiment per part dels responsables.
 • Formar part d’una companyia consolidada.
 • Participar en projectes estables, dins d’un equip jove i dinàmic.

Si creus que és el moment de fer un pas en la teva carrera professional i créixer dins d’un projecte ambiciós, aplica a la nostra oferta, t’estem esperant! Si vols pots contacta amb nosaltres en aquest correu [email protected] o Aplicar oferta en la web


En JES Servei estamos especializados en CI y QA, buscamos ampliar nuestro equipo de profesionales de FullStack Developer para un importante cliente en el sector de Telecomunicaciones en Barcelona.

Se Requiere

 • Ciclo Formativo de Grado Superior / Grado en Ingeniería, Matemáticas, Física…
 • Experiencia en desarrollo Frontend con Angular
 • Experiencia en Java demostrable
 • Experiencia en Oracle SQL
 • Experiencia en SVN/Git
 • Estar interesado en crear una experiencia de alta calidad para el usuario
 • Tener más de 1 año de experiencia en aplicaciones web.
 • Experiencia demostrable en JavaScript. Usamos Angular, pero valoramos tener unas competencias sólidas en JavaScript
 • Dominio de las pruebas de interfaz de usuario y de las pruebas de extremo a extremo.

Requisitos valorables:

 • Experiencia en Spring Boot
 • Acostumbrado a trabajar con filosofía Agile y de Continuous integration.
 • Personas proactivas y participativas
 • La curiosidad e interés del candidato

¿Qué te ofrecemos?

 • Contratación indefinida a jornada completa.
 • Retribución económica competitiva y adaptada al nivel y características del puesto.
 • Posibilidad de Full Remote, con reuniones puntuales en nuestras oficinas de Barcelona.
 • Flexibilidad horaria.
 • Paquete de Compensación del teletrabajo.
 • Excelente ambiente de trabajo y espíritu de compromiso.
 • Feedback del rendimiento por parte de los responsables.
 • Formar parte de una compañía consolidada.
 • Participar en proyectos estables, dentro de un equipo joven y dinámico.

Si crees que es el momento de dar un paso en tu carrera profesional y crecer dentro de un proyecto ambicioso, aplica a nuestra oferta, ¡te estamos esperando! Si quieres puedes contactarnos a este correo [email protected] o aplicar a la oferta en la web