Power BI/ETL Developer

En JES Servei estem especialitzats en CI i QA, busquem ampliar el nostre equip de Business Intelligence amb professionals de Power BI/ETL Developer per a diversos projectes a Barcelona.

Es Requereix

• Cicle Formatiu de Grau Superior / Grau en Enginyeria, Matemàtiques, Física…

• Coneixement de PowerBI / Grafana

• Desenvolupament de processos ETL

• Realització de dissenys tècnics, desenvolupament dels processos ETL, validació (proves unitàries i integració) i proves d’usuari.

• Experiència en Talend, Pentaho o IBM InfoSphere.

• Experiència a Java demostrable

• Experiència en SQL/Oracle SQL

Requisits valorables:

• Experiència demostrable en sistemes complexos de visualització de dades.

• Habituat a treballar amb filosofia Agile i de Continuous integration.

• Experiència en projectes d’àmbit internacional

• Persones proactives i participatives

• La curiositat i interès del candidat

• Experiència en entorns Linux

Què t’oferim?

• Contractació indefinida a jornada completa.

• Retribució econòmica competitiva i adaptada al nivell i característiques del lloc.

• Possibilitat de Full remote, amb reunions puntuals en les nostres oficines de Barcelona.

• Flexibilitat horària.

• Paquet de Compensació del teletreball.

• Excel·lent ambient de treball i esperit de compromís.

• Feedback del rendiment per part dels responsables.

• Formar part d’una companyia consolidada.

• Participar en projectes estables, dins d’un equip jove i dinàmic.

Si creus que és el moment de fer un pas en la teva carrera professional i créixer dins d’un projecte ambiciós, aplica a la nostra oferta, t’estem esperant! Si vols pots contacta amb nosaltres en aquest correu [email protected] o Aplicar oferta en la web


En JES Servei estamos especializados en CI y QA, buscamos ampliar nuestro equipo de Business Intelligence con profesionales de Power BI/ETL Developer para diversos proyectos en Barcelona.

Se Requiere

 • Ciclo Formativo de Grado Superior / Grado en Ingeniería, Matemáticas, Física…
 • Conocimiento de PowerBI / Grafana
 • Desarrollo de procesos ETL
 • Realización de diseños técnicos, desarrollo de los procesos ETL, validación (pruebas unitarias e integración) y pruebas de usuario.
 • Experiencia en Talend, Pentaho o IBM InfoSphere.
 • Experiencia en Java demostrable
 • Experiencia en SQL/Oracle SQL

Requisitos valorables:

 • Experiencia demostrable en sistemas complejos de visualización de datos.
 • Acostumbrado a trabajar con filosofía Agile y de Continuous integration.
 • Experiencia en proyectos de ámbito internacional
 • Personas proactivas y participativas
 • La curiosidad e interés del candidato
 • Experiencia en entornos Linux

¿Qué te ofrecemos?

 • Contratación indefinida a jornada completa.
 • Retribución económica competitiva y adaptada al nivel y características del puesto.
 • Posibilidad de Full Remote, con reuniones puntuales en nuestras oficinas de Barcelona.
 • Flexibilidad horaria.
 • Paquete de Compensación del teletrabajo.
 • Excelente ambiente de trabajo y espíritu de compromiso.
 • Feedback del rendimiento por parte de los responsables.
 • Formar parte de una compañía consolidada.
 • Participar en proyectos estables, dentro de un equipo joven y dinámico.

Si crees que es el momento de dar un paso en tu carrera profesional y crecer dentro de un proyecto ambicioso, aplica a nuestra oferta, ¡te estamos esperando! Si quieres puedes contactarnos a este correo [email protected] o aplicar a la oferta en la web