System Administrator (SysAdmin)

En JES Servei estem especialitzats en CI i QA, busquem ampliar el nostre equip de professionals de System Administrator centrat en el monitoratge i performance per a un important client en el sector de Telecomunicacions en Barcelona.

Es Requereix

• Experiència en desenvolupament amb Python

• Experiència en entorns Linux

• Ansible, Bash, Docker

• Oracle Database

• PostgreSQL

• Elastic Search

• Kivana

• Grafana

Requisits valorables:

• Experiència demostrable en sistemes complexos de visualització de dades.

• Acostumat a treballar amb filosofia Agile i de Continuous integration.

• Experiència en projectes d’àmbit internacional

• REST API development

• Troubleshooting

• Real customers maintenance

• Kubernetes

• Virtualization technology understanding

• Persones proactives i participatives

• La curiositat i interès del candidat

Principalment, treballaràs sempre mà a mà amb els teus companys/as de departament i amb el Manager, encara que la interacció amb altres departaments és bastant comú per a preguntar dubtes i coordinar unes certes tasques que puguin implicar diverses àrees.

• Realitzaràs una revisió contínua de la infraestructura en cerca de possibles millores que facilitin tant el seu manteniment com la seva escalabilitat.

• Juntament amb els teus companys de departament apagaràs els focs que puguin anar sorgint durant el dia a dia de la plataforma ( actualment es dedica la major part del temps a continuar iterant sobre ella per a millorar-la que apagant focs).

• Revisaràs el codi dels teus companys, aportant i aprenent dels altres.

Què t’oferim?

• Contractació indefinida a jornada completa.

• Retribució econòmica competitiva i adaptada al nivell i característiques del lloc.

• Flexibilitat horària.

• Paquet de Compensació del teletreball.

• Excel·lent ambient de treball i esperit de compromís.

• Feedback del rendiment per part dels responsables.

• Formar part d’una companyia consolidada.

• Participar en projectes estables, dins d’un equip jove i dinàmic.

Si creus que és el moment de fer un pas en la teva carrera professional i créixer dins d’un projecte ambiciós, aplica a la nostra oferta, t’estem esperant! Si vols pots contacta amb nosaltres en aquest correu [email protected] o aplicar a l’oferta en la web https://bit.ly/3xdtp7n

——————————————————————————–

En JES Servei estamos especializados en CI y QA, buscamos ampliar nuestro equipo de profesionales de System Administrator para un importante cliente en el sector de Telecomunicaciones en Barcelona.

Se Requiere

 • Experiencia en desarrollo con Python
 • Experiencia en entornos Linux
 • Ansible, Bash, Docker
 • Oracle Database
 • PostgreSQL
 • Elastic Search
 • Kivana
 • Grafana

Requisitos valorables:

 • Experiencia demostrable en sistemas complejos de visualización de datos.
 • Acostumbrado a trabajar con filosofía Agile y de Continuous integration.
 • Experiencia en proyectos de ámbito internacional
 • REST API development
 • Troubleshooting
 • Real customers maintenance
 • Kubernetes
 • Virtualization technology understanding
 • Personas proactivas y participativas
 • La curiosidad e interés del candidato

Principalmente, vas a trabajar siempre mano a mano con tus compañeros/as de departamento y con el Manager, aunque la interacción con otros departamentos es bastante común para preguntar dudas y coordinar ciertas tareas que puedan implicar a varias áreas.

 • Realizarás una revisión continua de la infraestructura en búsqueda de posibles mejoras que faciliten tanto su mantenimiento como su escalabilidad.
 • Junto con tus compañeros de departamento apagarás los fuegos que puedan ir surgiendo durante el día a día de la plataforma ( actualmente se dedica la mayor parte del tiempo en seguir iterando sobre ella para mejorarla que apagando fuegos).
 • Revisarás el código de tus compañeros, aportando y aprendiendo de los demás.

¿Qué te ofrecemos?

 • Contratación indefinida a jornada completa.
 • Retribución económica competitiva y adaptada al nivel y características del puesto.
 • Flexibilidad horaria.
 • Paquete de Compensación del teletrabajo.
 • Excelente ambiente de trabajo y espíritu de compromiso.
 • Feedback del rendimiento por parte de los responsables.
 • Formar parte de una compañía consolidada.
 • Participar en proyectos estables, dentro de un equipo joven y dinámico.

Si crees que es el momento de dar un paso en tu carrera profesional y crecer dentro de un proyecto ambicioso, aplica a nuestra oferta, ¡te estamos esperando! Si quieres puedes contactarnos a este correo [email protected] o aplicar a la oferta en la web https://bit.ly/3xDtp7N